Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZOOGENAAMDE ONTVOOGDING VAN HET INLANDSCH BESTUUR

PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE RECHTSGELEERDHEID AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN, OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS Dr. J. HUI.ZINGA, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE, TEGEN DE BEDENKINGEN VAN DE VEREENIGDE FACULTEITEN DER RECHTSGELEERDHEID EN DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE TE VERDEDIGEN OP VRIJDAG 23 DECEMBER 1932, DES NAMIDDAGS 2 UUR DOOR

JULIUS MARIE PIETERS

GEBOREN TE VLAARDINGEN

H. VEENMAN & ZONEN — WAGENINGEN

Sluiten