Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET REGLEMENT REFORMATOIR IN STAD EN LANDE IN DE PRAKTIJK

(1749-1780)

1ACADEMISCH PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE GRONINGEN, OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS Dr. A. G. ROOS, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE, TEGEN DE BEDENKINGEN VAN DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN OP DINSDAG 24 MEI 1932, DES VOORMIDDAGS TE 11 UUR DOOR KARSIEN HILDEBRAND. GEBOREN TE HOOGEZAND

BIJ J. B. WOLTERS' UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ n.v. GRONINGEN - DEN HAAG - BATAVIA - 1932

Sluiten