Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANDREAS RIVETUS

ALS INVLOEDRIJK GEREFORMEERD THEOLOOG IN HOLLAND S BLOEITIJD

PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE GODGELEERDHEID AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE LEIDEN OP GEZAG VAN DEN RECTOR-MAGNIFICUS Dr. N. VAN WIJ-K, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE, VOOR DE FACULTEIT DER GODGELEERDHEID TE VERDEDIGEN OP DINSDAG 1 JULI 1930 DES NAMIDDAGS TE 3 URE

DOOR

HUIBERT JACOB HONDERS

GEBOREN TE NIGTEVECHT

MET EEN PORTRET, FACSIMILE EN EPITAPHIUM

'S-GRAVENHAGE

MARTINUS NIJHOFF 1930

Sluiten