is toegevoegd aan uw favorieten.

Democratische vrijheid en socialistisch recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In verschillende landen dringt de socialistische beweging op — zij het onder onophoudelijke tegenslagen. Thans vormt de socialistische beweging in nog bijna geen enkel land voor de burgerlijke groepen een zeer dreigend gevaar. Waar zij dat voortdurend of tijdelijk is, zijn de tegenstellingen zeer scherp. Naarmate zij zich in de andere landen, waar zij thans reeds een belangrijke positie inneemt, tot overwegend groote beweging ontwikkelt, zullen de tegenstellingen zich ook daar verscherpen. Daarom zal de marxistische theorie naar alle waarschijnhjkheid in de toekomst weer krachtiger dan thans de hoofdtendens van den strijd aangeven.