is toegevoegd aan uw favorieten.

Het godsdienstig gemeenschapsleven in het Nederlandsch vrijzinnig protestantisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naast de bedreigingen, uitgaande van de maatschappelijke ringformaties, wezen wij op het streven, de scheiding tusschen individueel en sociaal leven te doorbreken in de kracht eener godsdienstige overtuiging.

Samenvattend kom ik tot het volgende sociaalpsychische totaalbeeld van het Vrijzinnig Protestantisme:

een in de bodem van de „moderne Geisteswelt" gewortelde religieuze groep, scherp kritisch t.o.v. traditie en empirische kerk, in zijn religiositeit overwegend functioneel en van een a-formeele onmiddellijkheid, tegelijk gericht op het universeel-menschelijke en wezenlijk-transcendente; een groep, die zich in toenemende mate bewust wordt te worden samengehouden door de geldigheid van een positief godsdienstig bezit, als „vrijzinnig Christendom" gegeven, in oekumenisch verband te belijden en in de maatschappij te verwerkelijken.

In het volgende, laatste, hoofdstuk wil ik trachten dit beeld door enkele lijnen met het geheel van de hedendaagsche cultuur te verbinden.