Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AN INVESTIGATION INTO THE CHARACTER OF FANNY BURNEY

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT. TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, OP GEZAG VAN DEN RECTOR-MAGNIFICUS Mr. I. H. HIJMANS. HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID. IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN OP VRIJDAG i7 FEBRUARI DES NAMIDDAGS TE 4 UUR IN DE AULA DER UNIVERSITEIT

DOOR

ANTOINETTE ARNOLDA OVERMAN GEBOREN TE THOLEN

H. J. PARIS AMSTERDAM — MCMXXXIII

Sluiten