is toegevoegd aan uw favorieten.

Johann van Heemskerck 1597-1656

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VERTALINGEN.

Non que monsieur d'Urfé n'ait fait une

oeuvre exquise: Etant petit garcon, je lisais son roman, Et je le lis encore ayant la barbe grise. J. de la Fontaine, Poésies diverses VII, Ballade vs. 14-16.

FRAGMENTEN UIT L'ASTRÉE EN THE COUNTESS OF PEMBROKE'S ARCADIA. De eerste prozavertaling, die ons door Johan van Heemskerck is nagelaten, dateert uit 1625. Het is de Minne-plicht, Ten toon gestelt inde Vryagie Van Diana en Filandre. Een vande waerdigste stuckjes uyt de on-waerdeerlijcke Astrea. T'Amstelredam, By Iacob Aertsz. Calom. Boeckverkooper opt water inde vierige Calom. 1625. Het werkje komt voor, te samen gebonden met andere. De gemeenschappelijke titel luidt dan: Minne-plicht ende Kuysheyts-kamp als mede Verscheyden Aardighe en Geestige Nieuwe Liedekens en Sonnetten. T'Amsterdam, Bij Iacob Aertsz. Calom. A° CIOIOCXXVI. Na den tekst van Johan van Heemskerck volgen hier de bekende Stryd of Kamp Tusschen Kuyschheyd en Geylheyd van Vondel,1) onderteekend I. Vondehus, een aantal Geestige Liedekens van Hooft, Tesselschade, Visscher, Reael en anderen, benevens een merkwaardige verzameling zinnebeelden: Kinder-Werck, Ofte Sinne-Beelden Van de spelen der kinderen. De Minne-plicht werd later herdrukt als De deftighe Diana. De derde uitgave hiervan*) komt onder dezen titel voor in een kl. 8° bundeltje van 1636, dat eveneens bevat De volstandighe Eudoxe en De deughdelycke Parthenia, het eerste vertaald uit de Astrée, het tweede uit The Countess of Pembroke's Arcadia van Sidney. Verder zag in 1636 nog het hcht de Toet-steen der Liefde, Verthoont in de Historie van Celidea, Thamire ende Calidon. Overgheset wt de onwaerdeerlijcke Astrea. t'Amsterdam, Ghedruckt by Jacob Kintz in de Pijl-steegh, inden Atlas Anno

*) Zie over deze uitgave ook J. te Winkel, Ontwikkelingsgang der Ned. Letterkunde dl. III blz. 383.

*) De tweede druk schijnt verloren te zijn. Alle uitgaafjes, die tijdens het leven van Van Heemskerck verschenen, zijn, voor zoover nog bewaard, uiterst zeldzaam.