is toegevoegd aan uw favorieten.

Johann van Heemskerck 1597-1656

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER.

Naar de noten en bijlagen is alleen verwezen, wanneer dit in aanvulling op den tekst wenschelijk scheen.

Aa, van der, 134. Aanteekeningen het Geslacht der

Van Heemskerken specteerende,

11, 19. Accolti, 78. Adone, 180.

Aemstel, Gijsbrecht van, 59.

Aenspraeck aen 't Boeck der Minnedichten, 85, 116.

Aenteyckeninghe van 't voorneemste dat my wedervaeren is, 16, n. 3.

Aethiopiaca, 73.

Afscheydt-dicht aen de Stadt Leyden, 89.

Album amicorum van J. van Heemskerck, 28, 35, 36, 38, 39. 42, 116.

Album amicorum van Scriverius, 49.

Amadis-cyclus 73-75.

Aminta, 59, 71, 72, 75.

Amours, 108.

Amours de Leucippe et de Clito-

phon, en deux journées, 74. Amyot, Jacques, 73. Angeniet, 65.

Antwoort, Cloris, 85, 161.

Apollo (Aen) over de sieckte van Cloris, 85, 113, 123.

Arcadia, Batavische, 18-20, 26, 27, 34, 52, 55-61, 64-68, 77, 80, 81, 86-88, 92, 130-138, 140143, 149-161, 163, 164, 173, 175, 183-186, 189, 190.

Arcadia van Sannazaro, 60, 71-

73. 75Arminius, Wed., 13.

Ars amandi, 27, 83, 89, 91. Astrée, L', 20, 28, 60, 61, 67,

74, 76, 77, 78, 81, 106, 116, 125, 131, 141, 142, 143, 144 n. 1 en 2, 154, 157, 160, 162165, 166, 169, 185.

Autels, des, 106. Auvergne, Martial d', 138. Avond-school (Nieuwe), 89. Avond-school voor Vryers en Vrysters, 89.

Babyloniaca, 74.

Baerle, Caspar van, 13, 17, 25, 26, 35. 37- 38, 39- 40, 41. 54. 86, 129, 133, 134. 135. 136, 173. 176, 177.

Baersdorp, J. van, 30.

Baeto, 59, 150.

Baïf, 106, 107, 109, 123, 125. Baptist, 96. Basia, 89.

Basile, Giambattista, 73. Batavier, Trouwen, 59, 65. Beatus ille 29, 127. Beets, Nicolaas, 33, 39. Bekker, Balthazar, 150. Bellay, du, 106-109. Bellau, 107. Belieforest, 73. Bembo, 109, 124. Bertaut, 109.

Beuningen, Alida van, 16, 30, 194.

Beuningen, Coenraad van, 16, 30, 133. 135. 136, 194-

Beuningen, Dirck van, 16, 194.

Bietje, Wijcker, 126.

Bisschop, Hendrick, 14.

Bied, Victor du, 83.

Block, Maria Jansdr., 13.

Bloemkrans van verscheidene gedichten, 129.

Boccaccio, 71.

Bochet, H., 81, 157.

Bodecheer Benningh, J., 41, 54.

Boek (Het) van de Hoveling, 82.

Boek (Oudt) van den Adel van Holland, 19.

Boëtius, 29, 61, 76, 85.

Bonarelli, G., 72.

Boot, A., 16 n. 2, 175, 195.

Bor, Pieter, 54.

Boreel, 21, 88.

Bosch, J. H. van den, 184.

Bossuet, 68.

Bottigheyts (Hollantsche) verdediging aen Anna Roemer Visschers, 37. 89, 123.

Bouquet (Sur un) de f leurs, 160.

Bredero, 65, 100, 126, 174.