is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. J. H. Halbertsma

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. FOLKLORISTISCHE EN IN 'T ALGEMEEN OUDHEIDKUNDIGE STUDIËN.

1. De Witte Wiven,

in Overijssehche Almanak voor Oudheid en Letteren, 1837, bl. 217—232.

2. Paascheieren,

id. 1840, bl. 154—188.

3. Avoort,

id. 1841, bl. 1—66.

4. De frissche lucht,

id. 1844, bl. 253—304.

5. De ring van Epe,

id. 1849, bl. 241—302.

6. Ringmunten en Oorijzers,

id. 1853, bl. 278—303.

7. Programma voor Frieslands Kabinet van Oudheden en Lijst eener Bijdrage van 68 voorwerpen door den schrijver daartoe afgestaan en hierin beschreven en opgehelderd. Leeuwarden, 1855.

8. Het Hexershol,

in Nieuwe Friesche Volksalmanak, 186$, bl. 17—18.

9. Koddige en ernstige Opschriften,

id. bl. 19—24.

10. De Noord-Friesche Sagen, in id. bl. 3—15.

G. GESCHIEDENIS.

1. Inleiding tot de Verhandeling over leven en sterven van Philippe de Mornay,

in Hulde aan Gysbert Japiks, 2de stuk, 1827. I—XLIII.

2. Shakya Sinha,

in Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren, 1843, bl. 192—265.

3. De Doopsgezinden en hunne herkomst. Deventer, 1843, bl. 225—409.

4. De brand te Wolvega in October 1776,

in Letterkundige Naoogst, 2de stuk, 1845, bl. 490—503.