is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische democratie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grootste slimheid in het vermijden of verzachten van botsingen", doch om „zoodanig stelsel van beleid, waardoor de rechten en belangen van het Land op den duur worden verzekerd". (Thorbecke). Wie den oorlog wil voorkomen moet den eigenlijken drang tot den oorlog onderkennen en hier ligt wel het terrein waar een begaafd staatsman iets zou kunnen bereiken. De gave den komenden toestand juist te schatten en dien toestand onder voldoende machtsvorming voor de beide partijen aannemelijk te maken, kan de beslissing door militairen oorlog overbodig maken.

Werkeloosheid en „Planwirtschaft".

Wanneer hier, als eng samenhangende met de overheidswerkzaamheid en de staatkundige oriënteering daarvan, over het zoo belangrijke en zoo trieste probleem der werkeloosheid wordt gesproken, dan heeft dit de bedoeling dit zoo groote probleem te zien van het gezichtspunt, dat in deze geheele verhandeling is ingenomen.

Werkeloosheid wil zeggen dat bij de productie, inbegrepen de afzet der producten, niet alle arbeiders gebruikt kunnen worden, tegen het normale loon, die daarvoor beschikbaar zijn. Voor afzet is consumptie noodig en wij raken de kern van het probleem, als wij vragen wat die consumptie in het leven roept. Wat is een levensstandaard, wat een behoefte, wat een mensonwaardig bestaan? Het schijnt wel dat het ten slotte een zaak van psychologie is en de wereldcrisis een psychologische uiting, met het uitgangspunt in Noord-Amerika. De eigenaardige verschijning van de stijging van den levensstandaard; de zich steeds uitbreidende behoeften ; de wil en het verlangen naar die uitbreiding; het zijn uitingen van dien geheelen opgang, dien men cultuur

52