is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opmerkingen, die niet in het vorige overzicht opgenomen konden worden.

Een leeraar meet: | A i B I C I D

Een vooroordeel niet aan collega's doorgeven. + Niet altijd een geheele les laten overschrijven, i + | Niet ieder jaar een nieuw boek invoeren. + I Zich ook aan de regels der school

houden. j + I

Op verschillende scholen moet dezelfde

leerstof zijn (verhuismoeilijkheden). -fOp alle scholen moeten dezelfde cijfers

worden gebruikt. + De leeraar moet zich met bemoeien met |

dingen buiten de school. + +

Hij moet het practische leven kennen. | + Bij boosheid de ouders er niet in be- +

trekken. I +

Niet aanstootelij k gekleed zijn. + Zij n kalmte bewaren op critieke oogen- +

blikken. I +

In het volle leven staan. + Slechts leeraar worden uit roeping. + Geen slecht humeur uit de vorige klasse

medebrengen. + Met zijn eigen karakter strijden. + Rustig overhooren en tijd tot nadenken

geven. + Aan allen beurten geven. + Veel menschenkennis bezitten. + Nooit den spot drijven met een verkeerd

antwoord. + De Directeur. De directeur onderzoeke, eer hij straft,

hij trede bemiddelend op, de leeraar

kan ook ongelijk hebben. Hij moet met

zijn de boeman, maar de leidsman. | + + + + Wat de leeraren voor ons kunnen doen. De leeraren moeten zich bemoeien met

de schoolvereenigingen en medewerken

tot het oprichten en instandhouden

van voetbalclubs, zangscholen, enz. | + I + + +