is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage II.

RAPPORT

VAN DE STUDIECOMMISSIE VOOR HET ONDERWIJS IN DE LEVENDE TALEN AAN SCHOLEN VOOR ONDERWIJS OP ECONOMISCHEN GRONDSLAG.

§ 1. Opdracht en samenstelling der commissie.

De Nationale Vereeniging voor Handelsonderwijs en het Nationaal Bureau voor Onderwijs op Economischen Grondslag stelden in Juni 1932 een studiecommissie in, die tot taak had na te gaan, op welke wijze het onderwijs in de moderne talen aan de verschillende scholen voor onderwijs op economischen grondslag is ingericht. De studiecommissie kreeg tevens de opdracht te adviseeren over de wijze, waarop dit onderwijs naar haar meening moet worden gegeven en langs welken weg een grootere eenheid in de inrichting verkregen zou kunnen worden.

De bovenbedoelde scholen zijn:

1. de Hoogere Burgerscholen A (zelfstandige en afdeelingen van Hoogere Burgerscholen B);

2. de Hoogere Handelsscholen met vijfjarigen cursus;

3 de Middelbare Handelsscholen met vierjarigen cursus;

4. de Middelbare Handelsscholen met driejarigen cursus;

5. de Handelsavondscholen.

Tot leden der Commissie werden benoemd de heeren:

1. G. K. W. Bakker, leeraar aan de H. B. S. A te Haarlem;

2. A. Dees, directeur der middelbare handelsdag- en avondschool te Utrecht;

3. J. van Emden, stenograaf te Amsterdam;

4. Dr. A. de Froe, directeur der Chr. H. B. S. A te Amsterdam.

5. Dr. J. Leest, directeur der Bijks H. B. S. met vijfjarigen cursus A en B te Gouda;

6. Dr. C. L. de Liefde, directeur der Gem. H. B.S. met vijfjarigen cursus en Hoogere Handelsschool te Zutfen;

7. Hendrik Muller, koopman te Amsterdam, Voorzitter der Ver. „Hou en Trou".

8. Mr. G. P. Nij bakker, leeraar aan de middelbare handelsschool met vierjarigen cursus te Hilversum;

9. H. Th. E. Pröpper, leeraar aan de B. K. Hoogere Handelsschool te Venlo;

10. P. H. Walle, leeraar aan de 2de H. B. S. A te Amsterdam.