is toegevoegd aan uw favorieten.

Dynamisme en logies denken bij natuurvolken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebonden is, los, als een bevalling moeilik gaat Het zal niemand invallen, een aarden pot te identificeren met een mens, of het huis met een barende vrouw. Evenmin behoeft dan een voedselonthouding van de vader ten bate van het kind of een innemen van een medicijn voor het kind tè leiden tot de idee van identificatie van de vader met het kind.

Geen ethnograaf constateerde ooit, dat een vader at, omdat het kind honger had, dat de vader zich liet verbinden omdat het kind gewond was, noch gedraagt de vader zich in enig ander opzicht als een kind.

Hoe zouden menschen, die zulk een vaag bewustzijn hebben omtrent hun persoonlikheid, dat ze zich met hun kind identificeren, in andere gevallen op de meest nuchtere overwegingen hun kinderen doden? Eskimo's doden bij voorkeur meisjes, omdat ze wel mee-eten, maar geen voedsel aanbrengen, zoals de jongens, als ze wat groter worden. Men legt de kinderen naakt in de koude en vult hun mond met sneeuw. Zelfs meisjes van 5 a 6 jaar, die wat lastig zijn, worden in een sneeuwstorm op de toendra gebracht en in de steek gelaten of ook wel op een ijsschots 2).

„Nadat een bepaald aantal kinderen geboren is, worden alle volgende gedood, omdat er anders te weinig voedsel zou zijn," zegt Mr. Hunt van de oostelike eilandbewoners in de Torresstraat. Een ander berichtgever vermeldt, dat de Erub en Murray Island het de gewoonte was, twee kinderen in leven te laten. De rest werd gewurgd of levend begraven door de vader 8).

Zulke gevallen zijn met vele te vermeerderen. Nu zou men kunnen aanvoeren, dat het ene volk wel heel andere opvattingen kan hebben dan het andere en dit is zeker niet te ontkennen. Maar dan vervalt ook de gedachte, dat het vage Ik-bewustzijn een algemene primitieve eigenschap is.

We vinden bij de natuurvolken genegenheid, die tot verknochtheid kan worden, onverschilligheid, die tot misdadigheid voert, meeleven met anderen en grof egoïsme, maar identificering van de eigen persoonlikheid met die van anderen vinden we niet. De magiese gebruiken, die uitgaan van een

*) H. Ris. De onderafdeeling Klein Mandailing, Oeloe en Pahantan en hare bevolking. Bijdragen T.-, L.- en V.-kunde 46, 1896, blz. 503.

2) Edw. W. Nelson. The Eskimo about Bering Strait. 18th Annual Report of the Bureau of Amer. Ethnology. 1899, blz. 289/90.

s) Reports of the Cambridge Anthropological Expedition to Torres Straits. Vol. VI, 1908, blz. 107/108.