Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den oudsten zoon van den voormaligen stadhouder Willem V. 30 November landde deze te Scheveningen.

Nu nam Nederland zijn plaats in de rij der volkeren weer in en Den Haag werd opnieuw de residentie. Met den erfprins als Koning Willem I kwamen hier ook de regeeringsbureau's terug.

De Gedenknaald aan den Strandweg en het Monument op het Plein-1813 herinneren aan de vrijwording van ons land.

V. IN DE XIXE EEUW.

In de tweede helft der 19e eeuw breidde het aantal inwoners van de stad zich meer en meer uit. In 1879 was het gestegen tot ruim honderdduizend. Aan de noordzijde reikte toen de bebouwing tot de Laan van Meerdervoort. Tusschen de Zeestraat en de Frederikstraat had Koning Willem II een groot park — het Willemspark — voor zich zelf laten aanleggen. De Parkstraat, die er heen leidde, is daarnaar genoemd. Hij had er een manege laten bouwen, die later tot kerk werd omgebouwd, de Willemskerk. Ook had hij er een grooten tuin laten aanleggen en op den hoek van de Zeestraat en de Laan van Meerdervoort kon men in een weiland, door een ijzeren rasterwerk omgeven, de lama's van den Koning zien grazen.

Van deze plaats af had men een verrukkelijk vergezicht op bosch en duin.

Aan de oostzijde was de Prinsessegracht nog de grens van de bewoning in Den Haag; aan de zuidzijde de Hoefkade en aan de westzijde nog steeds de Zuidwest- en Noordwestbuitensingels.

Den Haag had zich in twee eeuwen niet uitgebreid buiten de singels, die in 't begin der 17e eeuw waren gegraven.

Sluiten