Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De paardenmarkt op Dinsdag in de kermisweek bracht de geheele buurt in rep en roer. In een oogwenk was het statige, stille Voorhout in een drukke, rumoerige paardenmarkt herschapen. De kleppers, die te koop waren, stonden in den ring en de verkooper liet ze op de „groote steenen" van 't Voorhout heen en weer draven, om te laten zien, dat ze van zessen klaar waren; d.w.z. vier goede beenen en twee goede oogen hadden. Iedere jongen zorgde, dat hij op den lang verwachten dag aanwezig was en wie maar eenigszins kon, vertoonde zich in een witte broek. Dat was nu eenmaal het toilet voor dien dag. Wat een pret hadden de jongens op de paardenmarkt!

VI. 'S-GRAVENHAGE IN DE JAREN VAN DEN WERELDOORLOG (1914—1918).

In 't eind van de maand Juli 1914 hoorde men overal geruchten van een oorlog, die zou uitbreken. Toen nu de Koningin op den morgen van Maandag, den 27sten Juli 1914 onverwacht in de residentie terugkeerde, begrepen de Nederlanders, dat er werkelijk oorlogsgevaar dreigde. Met groote bezorgdheid zag men de toekomst tegemoet en 't werd nog erger, toenamen ook 't bericht vernam, dat de Amsterdamsche Beurs gesloten was. Donderdags, den 30Sten Juli waren op verschillende plaatsen biljetten aangeplakt. Het publiek, dat zeer ongerust was, verdrong zich daar, om te kunnen lezen, wat die biljetten zouden inhouden. „De Landweerkustwacht moet vanavond om 10 uur opkomen" zeiden zij, die 't gelezen hadden. Ja, zoo was het.,Men las:

Sluiten