Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII. DE VOLHARDING.

In den avond van den I3den December 1928 kwamen op de Groote Markt te 's-Gravenhage acht muziekkorpsen van verschillende kanten aangemarcheerd, gevolgd door duizenden en duizenden menschen.

Vroolijk woeien de vlaggen van een nieuw, 35 meter hoog oprijzend gebouw, waarvan plotseling alle gevels hel verlicht waren. De muziek zette een feestmarsch in en met deze plechtigheid was „Het nieuwe Volharding-gebouw" geopend.

Dit trotsche gebouw, dat van binnen prachtig is ingericht, het werk van een onzer bekende bouwmeesters, Jan Buys, is het schoone resultaat van „wat samenwerking tot stand kan brengen."

Laat ons daar eens iets van vertellen.

In 1880 besloten eenige Haagsche arbeiders, om een onderneming op te richten, die aan hen allen samen zou toebehooren. Zij dachten het eerst aan een bakkerij, dus ze wilden met hun gezinnen brood eten, dat uit hun eigen gezamenlijke bakkerij kwam. Een of meer van hen, die dit vak kenden, zouden het brood bakken en bij allen thuis bezorgen. Het was hen niet om winst te doen, maar wel om goed brood te eten voor lagen prijs.

Zij hadden samen niet veel geld; maar drie en tachtig gulden! Maar, ze wilden! En met dit groote „kapitaal" gingen ze hun plan uitvoeren. „De Volharding" noemden ze hun coöperatie. Hij, die dezen naam bedacht heeft, had geen betere kunnen uitkiezen, want er is werkelijk wel moed noodig om met een beginkapitaal van f83.— een zaak op te zetten; maar nog veel meer volharding om haar zoo groot te maken, als deze coöperatie nu is geworden. De weinige gereedschappen, die noodig waren voor het

Sluiten