Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX. SCHEVENINGEN ALS VISSCHERSDORP.

Zoolang Scheveningen bestaat, is het een visschersdorp geweest; de badplaats Scheveningen is pas in de laatste honderd jaar tot ontwikkeling gekomen en heeft met het oude visschersplaatsje niets uit te staan. Men zou kunnen zeggen: er bestaan twee Scheveningens, die in eikaars onmiddellijke nabijheid liggen, maar toch niets met elkaar te maken hebben. Beide moeten bestaan van de zee en hebben er voordeel van, dat ze dicht bij Den Haag liggen.

Wij zullen jullie eerst wat vertellen uit de geschiedenis van het visschersdorp en in een ander hoofdstuk iets van de badplaats.

In de allervroegste tijden van het bestaan van Scheveningen, lag het bijna nog dichter bij de zee dan tegenwoordig, want het was zoo'n beetje op en om het strand gebouwd. De bewoners hebben dan ook zeer veel van de zee te lijden gehad; ja, er zullen weinig andere plaatsen in ons land zijn, die zoo vaak en zoo ernstig door watervloed geteisterd zijn. De Scheveningers probeerden wel altijd een blijvend bolwerk tegen de zee te maken, maar hun pogingen mislukten telkens.weer: een zeedijk van zand met wat palen beteekent niet veel. Als de zee en de wind samen tegen den dijk beukten, ging alles weer verloren. Eerst na 1897 toen de strandmuur en de hoofden zijn gebouwd, zijn geen overstroomingen meer voorgekomen.

Het oude Scheveningen lag dus in de onmiddellijke nabijheid van de zee en natuurlijk waren de bewoners visschers. Zij bevoeren de zee in schuiten met breede kielen, die gemakkelijk op het; strand konden „loopen", want een haven was er, niet. — De buitenhaven bestaat sinds 1904, en de. 2e binnenhaven nog maar sinds 1931. —

Sluiten