Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moedige mannen 't nog, pogingen te doen, om de vaartuigen hooger op te halen; maar ze moesten voor de overmacht bukken.

Toen de schepen naar omlaag waren gesmakt, begon eerst recht de vernieling! Ze werden tegen elkaar aan gesmeten en den volgenden ochtend lag het zand bezaaid met de brokstukken der vernielde schuiten. De zeewering was weer bijna geheel weggeslagen. Het was een treurige aanblik, dien het strand den Zondagmorgen gaf. Een ieder begreep, dat het zoo niet langer ging.

Eindelijk begon in 1897 het bestuur van Delfland met het bouwen van een strandmuur. Deze muur heeft reeds menigen storm met goed gevolg doorstaan. Ook werden steenen hoofden in zee gebouwd, om de kracht der golven te breken.

Waar de strandmuur tot stand was gekomen, kon men 's winters de schepen niet tegen de helling van de duinen omhoog halen.

Scheveningen had al lang behoefte aan een buitenhaven, maar nu werd 't wel zeer noodzakelijk!

Toch duurde het nog tien jaren eer de haven geopend werd. Eind November 1904 zeilden de eerste schuiten de haven binnen.

X. VAN DUINZAND TOT MODERNE BADPLAATS.

Als jullie op een mooien zomerdag, gewapend met je badgoed en een tasch met mondvoorraad, langs den Boulevard naar het strand trekt, dan zie je daar een gekrioel van menschen, auto's, motorfietsen en gewone rijwielen, zóó dat je erg goed uitkijken moet bij 't oversteken van den Strandweg. De zeebaden zijn gevuld met plassende kinderen en badende

Sluiten