Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En tiu posttagmezo ili atingis riveron. Ponto ne estis, nur pramo, kiu ne povis veturi, car estis pluvinte en la montaro. Furiozis torento preter la altaj surkreskitaj bordoj. Pecojn da ligno, fostojn de domoj, brancojn kaj arbotrunkojn la bolanta bruna fluego trenegis kun si freneze rapide.

Tie ili tranoktis. La bivako estis stranga. Kiu havis maton sternis gin; aliaj dormis kaürante. Sed antaüe ili banis sin singarde ce la bordo, cerpante akvon el la furiozanta rivero per ladaj skatoloj kaj siteloj. Kelkaj poste turnis la vizagon al Mekka kaj pregis, starante devote kun la manoj sur la vizago, kaj poste klinis sin kaj genuis por kisi la teron, kiu ankaü ci tie ja estis kreita de Alah ...

La sekvintan tagon la pramo veturigis ilin trans la kvietigintan riveron.

Sluiten