Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Unu el la kulioj ekstaris, klinita faris kelkajn paêojn al la cefo kaj ree ekkaüris.

„Mi petas virinon, Mandur besar".

„Kio estas via nomo?"

„Sentono, Pa. Mi jam ses jarojn havas kontrakton, sed mi ankoraü ne havas kunulinon".

„Venis nur dek kvin virinoj".

„Mi vidas tion, Pa. Sed se Mandur besar kompatas min kaj bonvolas donaci al mi kunulinon, mi petas pri si, Pa".

La cefo momenton pensis.

„Bone", li diris poste. Li sciis, ke tiu ci kulio post la salajropago senparole kaj kase donos al li parton pro la akirita virino.

Li turnis sin al la novaj kulioj kaj montris la unuaviditan virinon. §i portis en la slendang infanon, bubon.

„Tiun virinon vi ekhavu".

Kaj al la virino:

„Kio estas via nomo?"

„Virio".

„Ekstaru kaj iru kun êi tiu viro".

Hezite si ekstaris.

Ne levante la kapon, Sentono murmuris:

„Dankon, Pa".

Kviete li iris al sia logejo kaj senparole la virino sekvis lin.

Tiel okazis ankaü al la aliaj venintoj, escepte al juna kulio, kiu venis kun la pliaguloj.

„Kial vi estas ci tie, Nur?"

La kulio, juna javano, malserene rigardis antaü sin.

„Mi volas havi kunulinon".

„Cu mi volas?" ... ripetis la cefo: „kiu volas? Vi

Sluiten