Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gi pikis inter la haroj... pikis la kaphaüton ... larmigis la okulojn.

Tremante per ciuj membroj, si ekkaüris en la plej malproksiman angulon de la cambro. Si aüdis lin eniri. Kun mallevitaj okuloj, la bruna vizago kiel glata masko, la manoj treme kunpremitaj, si atendis la okazajon. Si sciis pri nenio krom pri la ceesto de la granda blanka viro tuj prenonta sin.

Sluiten