Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Eblas, ke li eraris en alian logejaron", respondis la cefo, ne rekte kontraüante pro orienta gentileco, „sed mi opinias, ke li fugis. Eble li estas en la arbaro".

„Eble". La asististo notis ion en sian libron kaj ree turnante sin al la cefo li ordonis:

„Ankaü viaj viroj foriru, Amat".

La kulioj levis la kapojn, atendante la ripeton de la ordono, sed Amat ne ripetis. Li pasis al la asististo kaj flustre diris:

„Tuan ne kolerigu pro mia diro... Tiu afero pri Ruki... Eble iu instigis Ruki-n fugi".

Modeste Amat staris kun klinita kapo kaj interplektitaj manoj sub la capelo.

Senfide la asististo observis tiun humilan klinitan figuron. Kian scenon ludas Amat...?

„Kiu, laü vi, instigis Ruki-n fugi?"

Amat levis la kapon kaj flustris:

„Se la sinjoro permesas, mi volonte tenos ci tie tri kuliojn: Nur-on, Sentono-n kaj Saima-n... La aliaj povos foriri".

„Bone".

Amat turnis sin al sia grupo da kulioj.

„Sentono kaj Nur restos ci tie, la aliaj foriru".

Nur Nur levis la kapon; la aliaj ne miris, nek interesigis aü scivolis.

,,Mandur Minah!"

„Saja, Tuan?"

„Saima restu, la aliaj foriru".

„Saja, Tuan".

„Eksidu ce la aliaj, Saima".

Saima ekstaris kaj ree ekkaüris iom for de Nur kaj Sentono. Momento da silento. La aliaj kulioj elsteliris el

Kulio

9

Sluiten