Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pro la figuro ce la dormobenko.

„Lah-illah-Allah! ... Kiom vi timigis min ... Mi opiniis vin stelisto."

„Estas mi", diris Ruki. Li sercis sian tabakujon kaj rulfaris strodjon.

„De kie vi venis? Kial vi estas tiel senvesta?"

Ruki ne respondis. Si observis lin atente. Subita malfido estigis en si. Si rampis ekside, klinis sin al la tabulo, palpis al la skatolo.

„Kie estas la mono?!" si kriis, subite sciante, kie li estis kaj kion li faris. En lian vizagon si kriis:

„Vi monludis, cu ne?!... Vi monludis?!... Kaj vi malgajnis! Vi perdis ciom!"

„Mi malgajnis", diris Ruki. Li sidis sur la dormobenko, kun la kruroj krucitaj sub si.

„Alah!... Alahü" si lamentis ... „Alah!.. Alahü"

Per ambaü manoj si kaptis sian hararon, balancis sian korpon.

„Alah!... Alah!... Alah!... Alah!"

„Ne kriu tiom", diris Ruki... „Se la cefo aüdos tion, li kolerigos".

Vekriante, si sercis ankoraüfoje malantaü la tabulo, kaj ree, rimarkante la malplenan lokon, kie si ciam trovis la monujon, si furiozigis. Si pugnigis ambaü manojn kontraü li.

„Viroj!" si kriis... „Bestoj vi estas!... Taügaj por nenio! Nur por mangi kaj monludi! Ec ne gajni vi scias! Monludi kaj perdi! Cion, por kio mi laboris! Ciom, kiom mi sparis! Ciom, kiom mi gardis!... Per kio ni nun iros al Javo?!"

Ruki ne respondis. Lia vizago neniel montris, ke li aüdas sin.

Cu tiu demando trairis ankaü lian cerbon?

Sluiten