Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD

Voor de veiligheid van het verkeer staat een leger van wakkere mannen en vrouwen paraat. Er zijn in dit leger aanvoerders»

keurcorpsen, een groote schare volgelingen en achterblijvers.

Maar voor allen beteekent „Veilig Verkeer" een strijdkreet, een roep om — ieder voor zich — zijn plicht te doen. Die plicht bestaat in het kennen en in het t o e p a s se n van de regelen van den weg. Die plicht bestaat tevens in het uitdragen van de gedachte: veiligheid vóór alles. Het betrachten van den plicht als weggebruiker baart blijkbaar nog altijd groote moeilijkheden: een groot deel van de verkeersongevallen is toe te schrijven aan het verzaken der eerste beginselen van veilig verkeer. Dit jaarboek wil verzamelen blazen voor allen, die deel uitmaken van het leger, dat dagelijks strijd voert voor veilig verkeer. Het wil voorlichting geven en tot nadenken brengen: het wil langs verschillende wegen het ééne doel benaderen, waarvoor geen inspanning te groot kan zijn: de veiligheid van den weg inderdaad veilig te stellen.

De ontwikkeling van het snelverkeer maakt het tot plicht niet lijdelijk en berustend uit te zien naar wettelijke voorschriften en verordeningen, maar om reeds nu de gedachte, dat het ieders plicht is om voor de veiligheid van het verkeer mede te waken, tot levende waarheid te maken onder een zoo groot mogelijk aantal weggebruikers.

Daartoe een steentje bij te dragen is het doel van „Het Verkeerboekje 1936".

Het bestuur van het Verbond van Vereenigingen voor Veilig Verkeer :

SCH1MMELPENNINCK VAN DER OYE, Voorzitter \ AN WIJNGAARDEN VAN REES, Secretaris.

5

Sluiten