Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VERKEERSONGEVALLEN-EPIDEMIE.

Vreeselijke epidemieën hebben Europa in de middeleeuwen geteisterd. Wie denkt niet aan den „zwarten dood", die geheele dorpen deed uitsterven, aan de pest te Florence, aan den „doodendans van Holbein. Tot in de negentiende eeuw keerden zulke epidemische ziekten telkens terug, tot de groote „bacteriënjagers" die microscopische wezentjes ontdekten, die cholera, typhus, slaapziekte, hondsdolheid en vele andere ziekten veroorzaken. Toen de bacillen ontdekt waren, begon de strijd daartegen. Namen als Behring, Pasteur, Ehrlich, Lister zullen door de denkende menschheid nooit worden vergeten. Zij toch hebben de middelen gevonden deze ziekten afdoende te bestrijden.

In onze eeuw is echter een nieuwe bacillus opgekomen, vroeger geheel onbekend. Deze veroorzaakt verkeersongevallen, tiert in het bijzonder welig op drukke verkeerspunten, op de groote wegen en onbewaakte spoorwegovergangen. Er gaat geen dag voorbij, waarop hij niet zijn offers maakt; hij speelt het bijna steeds klaar een paar auto s met niets kwaads vermoedende vrouwen en kinderen tegen elkaar te laten botsen of motorrijders met hun „duo-engel" in een sloot of tegen een boom terecht te laten komen. Deze bacillus werkt niet langzaam, kent geen „incubatie-tijd" of stijgende koortsen; bliksemsnel maakt hij zijn slachtoffers en laat hen dood, gewond of in vele gevallen mismaakt achter.

Wat tegen deze epidemie te doen? De verkeersdokter geeft U hier enkele aanwijzingen over ontstaan en bestrijden dezer epidemie, die jaarlijks bijna duizend dooden in ons kleine land eischt. Ook voor deze ziekte geldt zooals voor alle andere het woord: Voorkomen is beter dan genezen!

Verkeersongevallen ontstaan, wanneer een of meerdere weggebruikers op een bepaald oogenblik niet doen, wat zij behoorden te doen.

Gaan wij van deze eenvoudige stelling uit, dan zien wij, dat twee dingen noodig zijn om op het juiste oogenblik het juiste te doen: verkeersroutine (waarbij natuurlijk behoort de kennis der regels van het verkeer) enverkeersdiscipline.

Wat beteekent dit nu voor de verschillende categorieën van weggebruikers?

Sluiten