Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bocht naar links wijd: goed nauw: verkeerd

c.m., gemeten vanaf het achterondereinde en wel zoo, dat dit voor 't achteroprijdend verkeer goed zichtbaar is. Het bedoelde gedeelte moet helder wit gekleurd zijn of geheel van een helder witte bedekking voorzien zijn. De witte strook mag, mits niet smaller dan het spatbord, ook aan het ondereinde van het achterspatbord worden aangebracht. Indien een reflector wordt gevoerd, moet deze op het witte gedeelte en niet hooger dan 60 c.m. boven het wegdek worden aangebracht.

Wat de verkeersdicipline der wielrijders betreft, hier wordt vooral door jeugdige personen veel gezondigd. Het loslaten van de pedalen of van het stuur, het hangen aan vrachtauto's of trams, geen en het onduidelijk of te laat teeken geven bij richtingverandering, het naast elkaar rijden met tweeën of soms met drieën zijn fouten, die dikwijls door wielrijders worden begaan en waarvan verkeersongevallen een gevolg kunnen zijn.

Wij geven hier tiengebodenvoor den wielrijder.

1. Zorg er voor, dat uw rijwiel in orde is en denk vooral aan den reflector. Denk in het bijzonder aan de remmen en zorg, dat de lantaarn zoo geplaatst is, dat de lichtbundel valt op 't wegdek.

2. Is een rijwielpad aanwezig, dan is dat uw terrein. Zoo niet, blijf dan zooveel mogelijk rechts op den rijweg.

3. Verander niet plotseling van richting, maar geef dit tijdig en duidelijk te kennen. Ook als ge wilt afstappen.

4. Bij plaatsen, die niet te overzien zijn, rijd vooral langzaam en

Sluiten