Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 ' 7

De bocht naar links wijd: goed nauws verkeerd

Jordaan zoekt. Maar de buren hebben daar ook zin voor humor en als de olieman verschijnt, roepen zij: „Kijk, daar rijdt Deterding!"

Inderdaad een geestig liedje! Maar toch vormen deze bezitters van verouderde wagentjes een der grootste gevaren in het moderne verkeer, want afgezien van de gebreken van den wagen, hebben de bestuurders dikwijls een zeer gebrekkige kennis van de techniek. De „verkeersveiligheid" van een auto berust in hoofdzaak op het nauwkeurig functionneeren der remmen, het in orde zijn van de stuurinrichting, den goeden staat der banden en de volgens voorschrift gebouwde verlichting, inclusief de verlichting der nummerborden. Wie zou willen ontkennen, dat juist bij oude auto's in alle opzichten zeer veel te wenschen overblijft. Er zijn helaas maar al te dikwijls auto's op den weg met technische gebreken. Auto's, waarvan geen rem goed werkt, rijden door het land. Voertuigen zijn er, waarvan de lichten niet kunnen worden gedimd, waarvan het achterlicht niet functionneert, het nummerbord niet goed verlicht is, die een te groote lichtsterkte naar voren geven en alles wat van de tegenovergestelde richting komt, verblinden. Ten slotte zijn er ook auto's met afgesleten banden — en elk gebrek op zich zelf kan de oorzaak zijn van een verkeersongeval.

Wij kunnen met betrekking tot al deze mogelijkheden aan de geboden, die gelden voor wielrijders nog zes speciale geboden voor de bestuurders van motorrijtuigen vastknoopen.

.

Sluiten