Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerst uitkijken en dan portier openen.

Niet uitkijken is gevaarlijk en strafbaar.

1. Neem nooit risico!

2. Wees meester over uw snelheid! Te snel rijden verraadt gewoonlijk den beginneling.

3. Onthoud U voor en tijdens het rijden van alcoholgebruik.

4. Let erop, dat de verkeersveiligheid van uw voertuig verzekerd is. (Stuur, remmen, signaalgever, verlichting!)

5. Vertrouw alleen op Uzelf — niet op anderen. De anderen doen het beslist verkeerd.

6. Desondanks verzeker U tegen ongevallen.

Hebben wij nu reeds alle oorzaken aangegeven, waardoor de „ongevallen-epidemie" ontstaat? Wel neen. Wij hebben slechts enkele „hygiënische" wenken gegeven, hoe de ziekte te bestrijden, maar moeten volledigheidshalve de verschillende categorieën van oorzaken, die tot ongevallen leiden, nog kort beschrijven.

Wij kunnen de verkeersongevallen wel rangschikken in vier groote groepen:

De eerste groep wordt gevormd door rijders en voetgangers, die zich niet houden aan de regels van het verkeer.

De tweede groep wordt gevormd door bestuurders van voertuigen, die ongeschikt zijn voor deze taak.

De derde groep omvat de bezitters van onveilige voertuigen. De vierde groep omvat de gevallen, waar de omstandigheden sterker zijn dan de mensch.

Sluiten