Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OUDERS, VOEDT UW KINDEREN TIJDIG OP VOOR HET MODERNE VERKEER.

De beroemde psychiater prof. August Forel vertelt in „Rückblick auf mein Leben", dat een schoenmaker genaamd Jacob Bosshardt, vele menschen tot zich trok, die wegens excessen begaan onder den invloed van alcohol in de psychiatrische inrichting van prof. Forel geweest waren. Hij trachtte hen tot geheel-onthouders te bekeeren en had hiermede zeer veel succes, terwijl Forel met alle goed bedoelde toespraken en vermaningen bij zijn patiënten geen succes had.

„Op zekeren dag ■— vertelt Forel — het was 1 Juli 1886, kwam de heer Bosshardt weer bij mij en sprak over een dronkaard. Toen zei ik tegen hem: Mijnheer Bosshardt, ik weet niet, hoe ik U moet danken voor al de opofferingen, die u zich getroost voor onze zieken. Ik ben werkelijk beschaamd, maar nu moet mij een vraag van het hart: ik ben psychiater en ben tot genezing der zieken als geneesheer-directeur van deze psychiatrische inrichting aangewezen — en U, U bent schoenmaker, hoe komt het toch, dat ik nog nooit iemand tot geheel-onthouding heb kunnen overhalen, terwijl U in dit opzicht geregeld successen hebt?" Toen glimlachte de heer Bosshardt en zei: „Dit is toch zeer eenvoudig, professor, ik ben zelf geheelonthouder — en U niet!"

Van dezen dag af werd Forel geheel-onthouder en op die manier, zegt hij, begon een nieuwe periode in mijn leven

Wat leert dit verhaal? Dat het sterkste opvoedingsmiddel is en blijft het goede voorbeeld. De taak der ouders moet daarom zijn hun kinderen als weggebruikers steeds een goed voorbeeld geven. Het kind moet vroeg begrijpen, dat er regels van het verkeer zijn en dat het niet opvolgen van deze groote gevaren met zich brengt. Vroegtijdig moet het kind het begrip „rechts" leeren kennen en moet eraan gewend raken in het verkeer — ook op het trottoir — steeds rechts te houden.

Het goede voorbeeld als het beste paedagogische „leermiddel" werd reeds in vroegere eeuwen door groote opvoeders toegepast: Pestalozzi, de groote Zwitsersche paedagoog, leefde geheel met de

Sluiten