Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"kinderen in het door hem bestierde weeshuis samen, trachtte één groote familie uit hen te maken, waarbij de oudere kinderen de jongere tot voorbeeld moesten zijn.

Wat het verkeer betreft, zoo moet het kind vooral worden ingeprent, dat het den rijweg alleen mag betreden om naar den overkant te loopen en niet om te spelen. Het kind moet geleerd worden: eerst naar beide kanten goed uitkijken, of niet auto's of fietsen naderen en rechtuit oversteken. Nooit mag overgestoken worden, als de weg niet vrij is, dus niet b.v. tusschen wagens door een weg zoeken, want dan ontbreekt het overzicht.

De taak der ouders moet zonder twijfel aangevuld worden door de school — maar alle ouders moeten beseffen, dat zij deze taak nooit geheel mogen overlaten aan de school. Ten eerste staan de kinderen juist ook in de eerste zes jaren van hun leven bloot aan verkeersongevallen.

De invloed van het ouderlijk huis kan zeer groot zijn. Natuurlijk kan de overheid veel doen ter vermijding van kinderverkeersongevallen, b.v. door in alle wijken speeltuinen in te richten, waar de kinderen onder toezicht kunnen spelen. Want zijn de kinderen eenmaal verwijderd van de straat, dan wordt de mogelijkheid van een ongeval sterk verminderd.

Een kind is een sociaalvoelend schepsel, het is alleen tevreden, als het met anderen kan samen zijn — juist daarom hebben speelplaatsen een groote paedagogische waarde, en daar, waar zij bestaan — b.v. in Amsterdam — zien wij ze dan ook steeds geheel gevuld door het kleine volkje. Helaas werken de tijdsomstandigheden in dezen den goeden wil der overheid tegen. Wanneer een betere tijd zal zijn aangebroken, zal zeker de overheid weer aan de uitbreiding van speelterreinen meewerken.

Het is in elk geval een dringende eisch, dat de ouders de verkeersopvoeding van kinderen ook zelf ter hand nemen. En hierbij moeten zij trachten paedagogisch te werk te gaan; de kunst bestaat ten slotte hierin, de jeugd voor de uitersten te bewaren. Ieder kind is baldadig en deze baldadigheid moet afgeleid of getemperd worden — maar men mag ook niet door herhaalde berichten van verschrikkelijke ongevallen de kinderen zoo bevreesd

Sluiten