Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vinden, daar men water verplaatsen moet.

60. Tracht niet het dak open te snijden. U vermorst uw kostbaren tijd, want er zit vaak ijzerdraad of ijzergaas in het dak. 7o. Tracht vooral met de inzittenden een ketting te vormen. LI vermijdt dan het dichtslaan der deuren, hetgeen door de strooming van het water, den stand van de auto e.a. vaak geschiedt. Dat de eerste persoon, die de auto verlaat, den tweeden vasthoude, de tweede dan den derden en zoo vervolgens, want de laatsten zullen vaak het eerst bewusteloos zijn. Eerst kinderen en vrouwen; goede zwemmers (sters) verlaten de auto het laatst.

80. Vergeet nooit, dat in het hoogste gedeelte van de auto in den regel een hoeveelheid lucht te vinden is, die niet uit de auto kan. 9o. Tracht zooveel mogelijk lucht in te ademen, open dan onmiddellijk raam of portier en verlaat de auto. Uw longen werken dan als een ballon en gij zijt sneller boven.

lOo. Schuiframen van een onbeschadigd dak gaan gemakkelijk open, zoodra, evenals bij de deuren en de ramen de druk van buiten gelijk is aan de druk van binnen.

11 o. Heb steeds voor een auto met opvouwbare kap een zwaar voorwerp bij de hand. Men kan dan, indien noodig, het linnen dak doorslaan.

12o. In welken stand de auto ook te water komt, zoek steeds naar den naasten uitgang, indien U rechtop staat, want daar is ook de kans de meeste lucht te vinden.

De Ned. Bond tot het redden van drenkelingen vestigt ook de aandacht erop, hoe belangrijk het is, dat de auto uitneembare achterramen bezit, want zelden of nooit zal een auto op zijn achterkant in het water staan. De kans door zulk een raam te kunnen ontsnappen is het grootst.

Indien men er eens goed over nadenkt, wat men in een bepaalde situatie zou doen is men veel beter gewapend dan indien men voor iets geheel onverwachts komt te staan. De opneming van de 12 wenken in ons „Verkeersboekje 1936" scheen ons daarom gewenscht. Mocht slechts aan één enkel persoon in 1936 daardoor het leven worden gered, dan is dit artikeltje ten volle gerechtvaardigd.

Sluiten