Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET RIJBEWIJS.

Het is volgens de Motor- en Rijwielwet verboden met een motorrijtuig over den weg te rijden, tenzij de bestuurder in het bezit is van een op zijn naam uitgegeven geldig rijbewijs.

Voor ieder, die auto of motor wil gaan rijden is het dus van belang te weten, wat precies een rijbewijs is en aan wien en onder welke omstandigheden het afgegeven kan worden.

Allereerst moet men weten, dat iemand beneden de 16 jaar niet gerechtigd is een motorrijtuig te besturen, en van 16—18 jaar is alleen het besturen van een kleine motorfiets, die geen grootere snelheid kan ontwikkelen dan 30 km per uur, toegestaan.

Eerst vanaf het 18e jaar mag een automobiel, een motor met zijspanwagen, een motorfiets met hoogere snelheid dan 30 km, een bakfiets enz. bestuurd worden.

In verband met het bovenstaande zijn er daarom 3 soorten rijbewijzen en wel: rijbewijs A voor alle motorrijtuigen op meer dan 2 wielen; rijbewijs B voor motorrijtuigen op 2 wielen (motorfietsen) die een grootere snelheid dan 30 km per uur ontwikkelen; rijbewijs C voor motorfietsen met een geringere snelheid dan 30 km per uur. Hoe krijgt men nu zoon rijbewijs?

Het rijbewijs wordt afgegeven door den Commissaris der Koningin in de provincie, waarin de aanvrager woonachtig is. Ter verkrijging hiervan moeten de bewijzen overgelegd worden, dat aanvrager technisch en lichamelijk geschikt is. Deze bewijzen zijn: „een rijvaardigheidsbewijs en een „doktersverklaring ".

De laatste wordt afgegeven door een hier te lande tot uitoefening der geneeskunde bevoegd persoon.

Wat betreft het „bewijsstuk van rijvaardigheid", dit wordt slechts afgegeven na een geslaagde proef.

De aanstaande bestuurder moet dus beginnen door oefenen zich te bekwamen in het besturen van het motorrijtuig, waarvoor hij een rijbewijs wil hebben en zich daarna onderwerpen aan de proef. Er zijn verschillende personen, die deze proef kunnen afnemen. Behalve dat er in elke provincie hiervoor een „Rijksdeskundige" is aangewezen is er voor het geheele land een instelling, het „CentraalBureau voor de afgifte van Bewijsstukken van Rijvaardigheid", dat

Sluiten