Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Politie te geven teekens tot regeling van het verkeer. Verder moet hij op de hoogte zijn van alle verdere verkeers-voorschriften, zooals. die omtrent de verlichting, het dempen der lichten, de regel rechts gaat voor, enz. Ook moet hij weten hoe trams gepasseerd moeten worden, wanneer teekens dienen gegeven te worden en welke signaalinstrumenten mogen worden gebruikt.

Bij de aanvraag van de proef heeft de aanvrager door het Centraal-Bureau drukwerken toegezonden gekregen, waarin alle eischen vermeld staan en die van tevoren behoorlijk bestudeerd moeten worden. Indien de aanvrager aan de eischen bij de proef gesteld, heeft voldaan wordt hem onmiddellijk daarop het Bewijsstuk van Rijvaardigheid afgegeven. Met dit bewijsstuk vervoegt hij zich daarna, er de bovengenoemde doktersverklaring aan toevoegende, bij de Griffie van de Provincie, waarin hij woonachtig is, waar hem het Rijbewijs zal worden afgegeven. J. A. GORTER,

Directeur van het Centraal-Bureau voor de afgifte van Bewijsstukken van Rijvaardigheid.

MOTOR- EN RIJWIEL.WET.

, Jaamumrnêr

RIJBEWIJS A 0000

voor het besturen van motorrijtuigen op meer dan twee wielen,

Ge!d,?g tot en met . 5/ — 19 36.

Ai ^yen aan w- SrOUt .

/ . • 9ud jaren,

wonende te

den J 7loiS€4ViJn!A\i3t/ . De Commissaris der Koningin in de

provincie -

s

_ _ _ • >•

Sluiten