Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELECTRO-MATIC

VERKEERSSEINEN

MET DREMPELBEDIENING

objectieve verkeersafwikkeling

wie 't eerst komt, wie 't eerst maalt

geen onnoodig wachten

met volgorde van aan komst en snelheid der voertuigen wordt rekening gehouden

veiligheid voor alles

duidelijk zichtbare internationaal gebruikte signalen

geen verkeersprobleem te moeilijk

door speciale inrichtingen, aan elk bijzonder geval aan te passen.

N.V» Industrieele Mij» Gebr» van Swaay

's GRAVENHAGE BATAVIA SOERABAYA MEDAN

Sluiten