Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORSCHRIFTEN VOOR BESTUURDERS VAN MOTORRIJTUIGEN IN HET BIJZONDER.

Waarvan moet een motorrijtuig voorzien zijn?

Hoe moet een motor' rijtuig op meer dan twee wielen verlicht zijn?

Een motorrijtuig, waarmede over een weg

wordt gereden, moet voorzien zijn van:

a. een deugdelijk, nauwkeurig werkend stuurtoestel;

b. tenminste twee onafhankelijk van elkander krachtig werkende remmen!

c. tenminste één ééntonige hoorn, waarvan het geluid op een afstand van 100 m. duidelijk hoorbaar is;

d. een of meer op een duidelijk zichtbare plaats aangebrachte platen, waarop zijn aangegeven de fabriek en het fabrieksnummer van het onderstel, het vermogen in paardekracht van den motor of het aantal en de inhoud der cylinders en het eigen gewicht van het rijtuig;

c. een spiegel, waardoor de bestuurder van zijn zitplaats het links achterliggend weggedeelte kan overzien;

d. een behoorlijk geluiddempende inrichting, waardoor de afgewerkte gassen van het motorrijtuig kunnen worden afgevoerd.

Een motorrijtuig op meer dan twee wielen, dat zich tusschen een half uur na zonsondergang en een half uur voor zonsopgang op een weg bevindt, moet voorzien zijn van: a. tenminste twee aan weerszijden van het rijtuig aangebrachte lantaarns, die voorwaarts een helder wit licht uitstralen, terwijl aan de achterzijde een lantaarn

Sluiten