Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onbeheerde motorrijtuigen.

Hoe mag het portier niet geopend worden?

Hoe moet men achteruit rijden?

Waarvan moet een rijwiel voorzien zijn?

land krachtens gemeenteverordening de staande motorrijtuigen op bepaalde plaatsen binnen de bebouwde kommen, geen verlichting; ook op de bij de militaire oefeningen gebezigde motorrijtuigen rust deze verlichtingsverplichting niet.

Indien men een motorrijtuig zonder voldoende toezicht op den weg laat staan, moet de motor in rust zijn. Het is verboden den motor van een op den weg stilstaand motorrijtuig in werking te brengen en te laten, in geval niet voor voldoende toezicht is zorg gedra gen.

Het is verboden het portier te openen of geopend te laten, indien daardoor de vrijheid of de veiligheid van het verkeer in gevaar wordt gebracht, of dit te doen op een zoodanige wijze, dat daardoor de veiligheid van het verkeer in gevaar wordt gebracht. Men mag slechts achteruit rijden, indien men zich te voren overtuigd heeft, dat zulks kan geschieden zonder de vrijheid en veiligheid van het verkeer in gevaar te brengen.

BEPALINGEN BETREFFENDE WIELRIJDERS (RIJWIELEN). Een rijwiel, waarmede over een weg wordt gereden, moet voorzien zijn vans

a. een deugdelijk, nauwkeurig werkend stuur;

b. tenminste één rem, wanneer het betreft rijwielen op meer dan twee wielen, ingericht voor het vervoer van goederen; de overige rijwielen alleen, indien zij voorzien zijn van een vrijwiel-inrichting;

c. tenminste één bel, waarvan het geluid op

Sluiten