Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een afstand van 50 m. duidelijk hoor' baar is;

d, een achterspatbord, of indien het rijwiel twee achterwielen heeft, achterspatborden, waarvan voor het achterop rijdend verkeer goed zichtbaar het gedeelte, dat over een lengte van tenminste 30 c. m. gemeten vanaf het achtereinde, geheel helder wit is gek 1 e u r d of geheel van een witte bedekking is voorzien, met dien verstande, dat de witte strook, mits niet smaller dan het spatbord, ook als verlengstuk aan het achterondereinde daarvan mag worden aangebracht en dat, indien een reflector wordt gevoerd, deze op het witte gedeelte van het achterspatbord of op het witte verlengstuk en n i e t hooger dan 60 c. m. boven het wegdek moet zijn aangebracht.

VERLICHTING RIJWIEL. Hoe moet een rijwiel Een rijwiel, waarmede tusschen een half verlicht zijn? uur na zonsondergang en een half uur voor

zonsopgang over een weg of rijwielpad wordt gereden, moet voorzien zijn van tenminste één lantaarn, die voorwaarts een helder wit licht uitstraalt en aan de achterzijde van een lantaarn of verticaal geplaatsten reflector, die achterwaarts een rood licht uitstraalt, onderscheidenlijk bij beschenen worden daarop vallende lichtstralen duidelijk zichtbaar terugkaatst. Van die lantaarn mogen de zijglazen niet een gekleurd licht uitstralen.

Sluiten