Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe moet een rijwiel op meer dan twee wielen verlicht zijn?

Hoe moeten rij- of voertuigen geen motorrijtuigen of rijwielen zijnde verlicht zijn?

Voor eigenaars, houders of bestuurders van rijwielen op meer dan twee wielen, ingericht voor het vervoer van goederen, gelden t.o.v. de verlichting bijzondere bepalingen.

Deze rijwielen moeten, indien zij zich tusschen een half uur na zonsondergang en een half uur vóór zonsopgang op den weg bevinden, voorzien zijn van:

a. twee lantaarns, die voorwaarts een helder wit licht uitstralen en geplaatst zijn vooraan de uiterste linker- of rechterzijde van den bak of opbouw van het voertuig;

b. aan de uiterste linker-achterzijde van den bak of opbouw van het voertuig van een lantaarn, die achterwaarts een rood licht uitstraalt.

Die lantaarns icogen naar haar zijkanten geen gekleurd licht en naar haar achterzijde geen licht uitstralen.

c. elk der spatborden moet zijn ingericht als het achterspatbord van tweewielige rijwielen.

Ten aanzien van de categorie weggebruikers: „rij- of voertuigen, geen motortijtuigen of rijwie1 e n z ij n d e", is bij de laatste Reglementswijziging het volgende bepaald:

Elk rij- of voertuig, geen motorrijtuig of rijwiel zijnde, dat zich tusschen een half uur na zonsondergang en een half uur voor zonsopgang, op een weg, welke als verharde weg is aan te merken, bevindt, moet

Sluiten