Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe moet worden aangegeven snelheid verminderen of stilstaan?

voorzien zijn:

a. van twee lantaarns, die voorwaarts een helder wit licht uitstralen en geplaatst zijn vooraan de linker- en rechterzijde van het rij' of voertuig, of als de lading ter linker' of rechterzijde buiten het rijof voertuig uitsteekt, vooraan de uiterste linkerzijde, onderscheidenlijk rechterzijde van de lading, echter steeds op gelijke hoogte;

b. aan de linker achterzijde van een lantaarn, die achterwaarts een rood licht uitstraalt, met dien verstande, dat, indien de lading achter het rij- of voertuig uitsteekt, de lantaarn achteraan het meest uitstekende deel van de lading moet zijn aangebracht.

ALGEMEENE BEPALINGEN. Bestuurders van motorrijtuigen, rijwielen of andere rij- of voertuigen, indien ge p 1 o ts e 1 i n g uw snelheid wilt v e rminderen of stilhouden, zorgt dan, dat ge van dit voornemen t ij d i g doet blijken.

Dit voornemen kunt ge doen blijken door:

a. het goed zichtbaar op en neer bewegen ter linkerzijde van het rij- of voertuig van een arm, stok of een ander voorwerp;

b. aan de achterzijde van uw rij- of voertuig of van den laatsten aanhangwagen een oranje stoplicht te ontsteken. Dit stoplicht mag bij motorrijtuigen op geen grooteren afstand dan 30 c.m. van het roode achterlicht zijn aangebracht.

c. d u i d e 1 ij k zichtbaar een zweep op te

Sluiten