Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steken (dit geldt voor bespannen voertuigen).

Men moet bijrichtingverandering vooral tijdig het voornemen daartoe kenbaar maken.

Men moet goed zichtbaar — ongeveer horizontaal — een arm, stok of ander voorwerp uitsteken, niet h o o g e r dan schouderhoogte en natuurlijk aan de zijde van en in de richting welke zal worden ingeslagen. Een en ander kan ook geschieden door middel van een richtinga a n w ij z e r.

Indien men bij een punt van kruising of vereeniging van verschillende wegen g e 1 ij kt ij d i g of nagenoeg gelijktijdig met een ander bestuurder dit punt nadert, is degeen, die den ander aan zijn rechterhand heeft, verplicht met hetgeen door hem bestuurd wordt, den ander den voorrang vrij te laten, zoo n o odig stil te houden, of langzamer te rijden.

Maar,,..,. Ondanks de vele protesten van alle kanten,.

dient men nog steeds met het bestaan van dit artikel rekenschap te houden. Rechts gaat in ons land tot op heden nog voor, maar. . . . men houde steeds het arrest van den H.R. van 22 Juni 1931 voor oogen, dat den van rechts komenden bestuurder niet van den plicht ontheft om — ondanks zijn voorrangsrecht — zijnerzijds rekening te houden met mogelijk van links komend verkeer — dat lang niet altijd in staat kan worden geacht den voorrangs-rechtsregel

Hoe moet men

richtingverandering

aangeven?

B c naaf iinnr

Sluiten