Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na te leven, b.v. doordat hij de nadering van het aan zijn rechterhand komend verkeer niet heeft kunnen bemerken.

Men zij dus voorzichtig met de toepassing van den regel: Rechts gaat voor en make er geen misbruik van!

En denk er aan, dat de militaire colonnes steeds voorrang hebben.

Rechts houden!

Wanneer en waar mag men voorbijgaan?

Wanneer nooit?

Het is verboden links te houden, tenzij zulks noodig is voor het uitwijken bij het inhalen of voorbijgaan.

In bochten binnen bebouwde kommen en verder in die buiten bebouwde kommen, waar het uitzicht nie1 vrij is, mag men in het algemeen nooit inhalen of voorbijgaan, tenzij zulks noodzak e. lijk is voor het uitwijken bij het voorbijgaan van op den weg stilstaande motorrijtuigen, rijwielen, andere rij- of voertuigen, rij- of trekdieren, of vee.

Men mag niet inhalen of voorbij gaan, als daarvoor, mede in verband met uit de tegenovergestelde richting naderend verkeer, niet voldoende gelegenheid bestaat!

Anti' Het is aan bestuurders van motorrijtuigen

lawaaibestrijding verboden van signaalin-

strumenten gebruik te maken anders dan wanneer de veiligheid van het verkeer zulks vordert.

Ook dewielrijder mag slechts van zijn bel gebruik maken, wanneer de veiligheid van het verkeer zulks vordert.

Sluiten