Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALMELO

Vereeniging voor Veilig Verkeer Almelo en omstreken Minimum contributie ƒ0.75 per jaar

Bestuur:

Eere Voorzitter: Mr. M. Sichterman, Burgemeester

Voorzitter: Mr. W. J. O. Hattink

Secretaris: J. Goedewaagen, Ootmarsumschestraat

Penningmeester: ƒ. Goedewaagen

Een ernstig verkeersongeluk was voor de Vereeniging aanleiding een „lichtweek" te organiseeren, speciaal ten doel hebbende van rijwiellantaarns en reflectoren te controleeren of deze juist waren gesteld en aangebracht. De plaatselijke politie, marechaussee en rijksveldwacht verleenden medewerking. Rijwielhandelaren hadden in hun étalage rijwielen geplaatst met goed en met verkeerd geplaatste lantaarns en reflectoren, zoodat het publiek een duidelijk beeld kreeg hoe een en ander moest zijn.

Twee propaganda-lezingen werden gehouden; aan de winkelbeurs werd met een stand deelgenomen. Met het verkeersonderricht op de scholen in de gemeente en omliggende plaatsen is begonnen. De eerste verkeersexamens zullen in 1936 worden afgenomen.

Aan de landelijke verkeersweek werd eveneens deelgenomen. Straatdoeken met verkeerswenken (waarvan drie in zuiver Twentsch) waren aangebracht. Op de markt stond een propaganda-stand met muziek, die veel belangstelling trok en waar verkeerscouranten en vlugschriften werden uitgedeeld. Door garagehouders werd van de in stalling en ter reparatie gegeven auto's, wanneer deze in orde waren bevonden, op voor- en achterruit het verkeersembleem aangebracht. Tot slot van de verkeersweek trok een verkeerskaravaan met muziek door Almelo en omliggende gemeenten, welke karavaan, zooals begrijpelijk, veler aandacht had en waarbij vlugschriften aan de weggebruikers werden uitgereikt. De politie heeft te Almelo en omstreken in het slagen van de verkeersweek een groot aandeel gehad.

Sluiten