Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENSCHEDE

Vereeniging Veilig Verkeer Enschede en Omstreken Minmum contributie ƒ 0.75 per jaar

Bestuur:

Ecre Voorzitter! J. J. G. E. Ruckert, Burgemeester.

Voorzitter» Mr. J. W. A. van Hattum

Secretaris: Mr. P. Timmermans, P. Heinstraat 6-8

Penningmeester: Alb. Zwartz, Cort v. d. Lindenlaan 26

De Vereeniging werd eerst sinds 1935 opgericht. In het volgend jaarboekje zal ongetwijfeld ook een overzicht van de werkzaamheden van onze vereeniging verschijnen.

's-GRAVENHAGE

Vereeniging voor Veilig Verkeer 's-Gravenhage en aangrenzende gemeenten Minimum contributie ƒ 1.— per jaar

Bestuur:

Eere Voorzitter: Jhr. Mr. Dr. Bosch Ridder v. Rosenthal,

Burgemeester

Voorzitter:

Secretaris: Herman Levy, Daal en Bergschelaan 90 Penningmeester: Herman Levy

Een aanvang is gemaakt met de verkeersexamens voor de jeugd. Nadat de kinderen door het onderwijzend personeel voor deze examens waren opgeleid, werd 't theoretische en 't prachtische examen afgenomen. Aan 240 schoolkinderen kon diploma en insigne worden uitgereikt.

83

Sluiten