Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HENGELO (O.) (Ambt Delden, Stad Delden, Goor, Markelo, Haaksbergen, Weerselo, Borne, Zenderen). Vereeniging Veilig Verkeer Hengelo en Omstreken Minimum contributie ƒ 0.75 per jaar

Bestuur:

Eere Voorzitters Mr. G. Jansen, Burgemeester Voorzitten Ir. B. H. ter Kuile Secretaris: Mr. H. J. F. ten Cate, Oelerweg 116 Penningmeester: W. Rosingh

In Maart werd een propaganda-avond gehouden, waar als spreker optrad de heer K. H. C. Ladenstein uit 's-Gravenhage met het onderwerp „Hoe verkrijgen wij de grootste verkeersveiligheid". Het gesprokene woord werd door lichtbeelden verduidelijkt.

Er werd in Juni een verkeersweek gehouden, voor welke een speciale commissie was benoemd, die haar werkzaamheden krachtig heeft ter hand genomen.

Duizenden vlugschriften met waarschuwingen zijn onder de weggebruikers verspreid. Aan de autobestuurders werden auto-emblemen uitgereikt om op de voorruit te bevestigen. In de geheele stad waren de verkeersplaten van het Verbond opgehangen. De K.N.A.C.-film werd vertoond, welke zeer de aandacht trok. Het geheel was een grootsche propaganda voor veilig verkeer.

Door 301 kinderen werd met goed gevolg het verkeersexamen afgelegd.

De fietsenweek, in November speciaal georganiseerd om de aandacht te vestigen op het goed plaatsen van lantaarns en reflectoren, alsmede op de toepassing der andere verkeersvoorschriften is een groot succes geweest. Ook in Borne werd deze propaganda gevoerd.

In Borne werd een onderafdeeling opgericht, terwijl de vereeniging medewerking verleende aan de oprichting van een vereeniging voor veilig verkeer te Enschede.

Uit de plaatselijke politie-verordeningen.

Stilstaande motorrijtuigen behoeven bij duisternis niet verlicht te zijn, wanneer zij geplaatst zijn binnen een straal van 10 M. uit een brandende lantaarn.

Sluiten