Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAASTRICHT

Vereeniging voor Veilig Verkeer Maastricht

en Omstreken Minimum contributie ƒ 1.— per jaar

Bestuur:

Eere Voorzitter: Mr. L. B. J. van Oppen, Burgemeester Voorzitter: H. Houx

Secretaris: Mr. H. Disch, Stationstraat 43a. Penningmeester: A. Dorren

De in 1935 opgerichte Vereeniging is dadelijk begonnen met voorbereidende maatregelen te treffen voor verkeersondericht op de scholen.

Onze nog jeugdige vereeniging heeft op voortreffelijke wijze haar eerste verkeersweek gorganiseerd, daarbij trouw bijgestaan door de twee onmisbare mede-strijders voor Veilig Verkeer, de politie en de pers. Te Heerlen werd een gecombineerde vergadering gehouden met de zusterverenigingen Heerlen, Sittard en Kerkrade, teneinde de propaganda te doen uitstrekken tot Zuid-Limburg. Deze opzet is volkomen gelukt. Op tal van plaatsen waren straatdoeken met waarschuwingen op het verkeer betrekking hebbende, opgehangen; honderden reclamebiljetten werden verspreid. De bekende plaatjes met veilig-verkeersopschriften werden in de bioscopen vertoond. Padvinders verkochten auto- en rijwielvlaggetjes.

De Limburgsche Koerier gaf een speciale verkeerscourant uit, waarin artikelen voorkwamen van verschillende Maastrichtsche autoriteiten. Ook het Limburgsch Dagblad wijdde eenige pagina's aan de Verkeersweek te Maastricht, Heerlen, Kerkrade en Sittard.

De verkeerscourant van het Verbond werd in grooten getale aan de weggebruikers uitgedeeld, ook in Eijsden, Meerssen, Beek en Valkenburg.

De commissaris van politie te Maastricht had een dagorder uitgevaardigd, waarbij aan het dienstdoende personeel was opgedragen speciale aandacht te wijden aan verkeersovertredingen en het publiek op tactische wijze zelfs op de kleinste fouten attent te maken.

Uittreksel van de plaatselijke poli tic-verordeningen.

Met betrekking tot het vertrek van wachtend verkeer bij het wederopenen van een beweegbare brug of spoorwegovergang gaan voetgangers voor.

Sluiten