Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEPPEL (Nijeveen-Havelte-Dieren-Vledder-Ruinerwold-de Wijk) Groep VIII

Vereeniging voor Veilig Verkeer afd. Meppel en Omstreken Minimum contributie ƒ 0.25 per jaar.

Bestuur:

Voorzitter! J. Knoppers, Burgemeester

Secretaris: L. Lambers Jzn., Prinsenstraat 3 b

Penningmeester: K. van der Veen

Onze vereeniging omvat in de provincie een belangrijk gebied, hetwelk door groote verkeerswegen wordt gekruist. En daar de verkeersovertredingen in ons rayon nog al veelvuldig waren, heeft onze vereeniging in samenwerking met de politie uit deze omgeving een vrijwillige verkeersbrigade gevormd. Verschillende leden stellen zich met hun auto eenmaal per maand beschikbaar om met de politie eenige uren rond te rijden ter controleering van het verkeer in ons rayon. Bij overtreding wordt zooveel mogelijk waarschuwend opgetreden, alleen bij grove verkeersovertredingen wordt door de politie proces-verbaal opgemaakt. In 1935 zijn tijdens de ritten 77 overtredingen geconstateerd, waarvoor 59 waarschuwingen werden gegeven, terwijl in 18 gevallen proces-verbaal moest worden opgemaakt. Veel aandacht werd geschonken aan verkeersbelemmeringen en aan den toestand der wegen. Alle gemeenten verleenden de gevraagde medewerking en in 1935 is dan ook op dit gebied veel verbeterd. Alleen zijn wij er niet in geslaagd de gevaarlijke goot tegen den betonrand langs den Rijksweg Meppel—Assen te laten verdwijnen, niettegenstaande hiervoor ook medewerking werd verleend door K.N.A.C. en A.N.W.B.

Uittreksel van de plaatselijke politie-verordeningen.

Het is voetgangers en voorts bestuurders van motorrijtuigen, rijen voertuigen en aan geleiders van trekdieren of vee verboden daarmede zonder noodzaak op bruggen, spoorwegovergangen, tramwegbanen of hoeken van straten stil te blijven staan. Het is bestuurders van rijwielen verboden zich vast te houden aan een ander in beweging zijnd voertuig, motorrijtuig of rijwiel of aan zich daarop bevindende personen.

Sluiten