Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROOSENDAAL (N.B.)

Vereeniging voor Veilig Verkeer Roosendaal en Omstreken Minimum contributie ƒ1.— per jaar

Bestuur:

Eere Voorzitter: Mr. C. A. Prinsen, Burgemeester. V oorzitters Mr. P. H. H. Spronck Secretaris: S. C. J. Heerma van Voss,

Bureau van Politie Penningmeesteresse: Mejuff. M. J. F. van Loenhout

Verkeersexamens voor de jeugd worden regelmatig afgenomen, na ontvangen onderricht van den secretaris, die eveneens verkeerscursussen geeft aan de onderwijzers ter plaatse en omgeving. Tal van kinderen zijn reeds in het bezit van diploma en insigne.

In November werd een propaganda-avond gehouden, waar werd vertoond de Ford Bedrijfsfilm, een en ander opgeluisterd door Cuillaumép Band. Deze avond was een groot succes voor de vereeniging.

Tijdens de verkeersweek van het Verbond is getracht een grootsche propaganda voor Veilig Verkeer te maken onder de weggebruikers: verkeerscouranten werden uitgedeeld, alsmede auto-emblemen om op de voorruit van motorrijtuigen aan te brengen. De rijwielplaquettes hadden veel aftrek.

Uittreksel van de plaatselijke politieverordeningen.

Auto's en motorrijwielen behoeven bij parkeering tusschen een half uur na zonsondergang en een half uur voor zonsopgang niet te zijn verlicht.

Hulpposten: 1. Rijksweg Breda-Roosendaal: Steenbakkerij onder Zegge (10 k.m. na Etten en 5 k.m. vóór Roosendaal).

(Hulp vanaf gebouw P.N.E.M., Tel. no. 99;

2. Politie Roosendaal (Telefoon 8). Dag en nacht.

96

Sluiten