Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROTTERDAM (Schiedam, Overschie, Hilligersberg)

Vereen, voor Veilig Verkeer voor Rotterdam en Omg.

Minimum contributie ƒ 1.— per jaar

Bestuur:

Eere Voorzitter! Mr. P. Droogleever Fortuyn,

Burgemeester

Voorzitter! C. Kolff Vice Voorzitter: B. Hofman

Secretaris: Mr. P. M. J. Nolet, Eendrachtsweg 23 Penningmeester: H. Nijgh

Er werden twee propaganda-avonden gehouden. Op den eersten traden als sprekers op de heeren C. Kolff en F. L. D. Nivard en werden de luchtverkeersfilm van de Shell en de jeugdverkeersfilm van den A.N.W.B. vertoond, afgewisseld met muziek. De tweede propaganda-avond vond plaats op den eersten dag van de verkeersdagen en wel op 19 Juni, toen werden eveneens films gedraaid.

Onze vereeniging heeft zich intensief bezig gehouden met het verkeersonderwijs op de scholen en o.a. enkele verkeersexamens zoowel practisch als schriftelijk afgenomen in samenwerking met de politie te dezer stede.

Op de verkeersdagen werd door de vereeniging een eigen verkeerscourant uitgegeven, die in grooten getale onder de weggebruikers werd verspreid. Straatdoeken met verkeersopschriften waren gespannen op de drukste punten van de stad. Een stand was ingericht in het Beursgebouw, terwijl op beide propaganda-avonden door het Politiemuziekkorps „Hermandad" een muziekuitvoering voor het Raadhuis werd gegeven. Het verkeer was schitterend geregeld. Verschillende categorieën van weggebruikers werden nogmaals op hun verkeersfouten gewezen.

Het slot van dit overzicht is zeker niet het minst belangrijke — integendeel, onze vereeniging beschouwt de instelling van een veiligheidsdiploma voor chauffeurs als een belangrijke stap om de veiligverkeersgedachte onder de bestuurders aan te moedigen. De chauffeurs, in dienst van ondernemingen of particulieren, konden zich voor 1 Januari 1936 aanmelden voor het veiligheidsdiploma van onze vereeniging. Wanneer zij vanaf dien datum gedurende een vol jaar geen ongelukken krijgen, naar het oordeel van hun werkgever en andere instanties aan hun schuld te wijten, ontvangen zij op 1 Januari 193/ dit diploma, benevens een fraai uitgevoerd veilig-verkeersinsigne met het cijfer 1. Volgende jaren ontvangen zij dit insigne met het cijfer 2, 3 en zoo vervolgens.

Sluiten