Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SITTARD

Vereeniging voor Veilig Verkeer afdeeling Sittard Minimum contributie ƒ 0.50 per jaar

Bestuur:

Eere Voorzitter: M. Coenders, Burgemeester Voorzitter: Dr. Alph. A. H. Winters Secretaris: Ir. F. J. Hundscheid, Leyenbroekerweg Penningmeester: S. van Haaren

In het bestuur vond een wijziging plaats. Als secretaris werd gekozen de heer Ing. F. J. Hundscheid, inplaats van den heer K. Herberz, die als zoodanig was afgetreden.

De verkeersweek van het Verbond had de noodige belangstelling, temeer daar op een bijeenkomst met de vereenigingen Heerlen, Kerkrade en Maastricht besloten was onderling samen te werken, teneinde de propaganda te doen uitstrekken over Zuid-Limburg. Deze samenwerking bleek een groot succes te geven. Er is volkomen bereikt geworden, dat Zuid-Limburg in de dagen van de verkeersweek (11—15 Juni) heeft gestaan in het teeken van veilig verkeer. De politie en de pers hebben onze actie krachtig gesteund. Straatdoeken met verkeerswenken waren aangebracht, verkeerscouranten, enz. werden aan de weggebruikers uitgedeeld, de couranten gaven speciale nummers uit. Verkeersplaatjes werden in de bioscoop vertoond.

SNEEK

Vereeniging voor Veilig Verkeer Sneek en Omstr. Bestuur:

Eere Voorzitter: P. J. de Hoop, Burgemeester.

Voorzitter: P. Henstra

Secretaris: G. Castelein, Schoolstraat 38

Penningmeesters G. Castelein

Sluiten