Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

YEENENDAAL

Vereen, voor Veilig Verkeer Veenendaal en Omstreken Minimum contributie ƒ1.— per jaar

Bestuur:

Eere Voorzitter: Mr. J. J. P. C. van Kuyk, Burgemeester Voorzitter: H. M. van Schuppen Secretaris: J. Spilger, Markt 1 Penningmeester: J. Spilger

De vereeniging heeft de jeugdverkeersveiligheid op haar werkprogramma gezet. Reeds werd een verkeersexamen gehouden. Meerdere van deze examens zullen volgen.

Gedurende de verkeersweek van het Verbond werden verkeerscouranten en vlugschriften aan het publiek uitgedeeld.

VELSEN (IJmuiden)

Vereeniging voor Veilig Verkeer Velsen en Omstreken Minimum contributie ƒ 1.— per jaar

Bestuur:

Eere Voorzitter: Mr. M. M. Kwint Voorzitter: A. Mooi

Secretaris: H. Roelofs, IJmuiden, Julianakade 55 Penningmeester: A. P. Bakker

Tijdens de verkeersweek van het Verbond werden een groot aantal verkeerscouranten en vliegende blaadjes met verkeerswenken verspreid. De voorruit der auto's werden voorzien van de bekende driehoek-emblemen, de fietsen kregen rijwielplaquettes. In de gemeenten waren overal opgehangen platen van flinke afmeting met de nieuwe verkeersborden, alsmede groote driehoeken (het veilig-verkeer embleem) met het onderschrift „veilig verkeer".

De verkeersweek werd besloten met een propaganda-vergadering, waarbij een spreker optrad met het onderwerp: „Een auto te water", — „Hoe kom ik er uit?" Toelichting door lantaarnplaatjes.

Sluiten